Qui định đăng ký học phần

Một số qui định về Đăng ký môn học qua mạng HK2 năm học 2013-2014

1. Qui định chung về đăng ký môn học sinh viên Đại trà: xem chi tiết tại đây.

2. Qui định về thời gian phân luồng đăng ký môn học: xem chi tiết tại đây.

3. Qui định chung về đăng ký môn học sinh viên Chất lượng cao: xem chi tiết tại đây.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Số 1 Võ Văn Ngân , Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 37221223