Qui định đăng ký học phần

THÔNG BÁO

(V/v kế hoạch Đăng ký & chỉnh sửa môn học qua mạng học kỳ 1, năm học 2014 - 2015)

Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các CVHT và Sinh viên

Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2014 – 2015, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học học kỳ 1 năm học 2014– 2015 như sau: 

Thời gian đăng ký môn học từ 13h30 ngày 25/08/2014 đến 07h30 ngày 01/09/2014. Tổng số SV dự kiến đăng ký: 19.000 SV.

Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 13h30 ngày 08/09/2014 đến 07h30 ngày 16/09/2014.

Chú ý: Qua thời gian chỉnh sửa môn học nói trên nếu sinh viên có nhu cầu rút môn học thì phải chịu đóng học phí.

A. Đối tượng sinh viên phải ĐKMH qua mạng:

Tất cả SV các hệ đào tạo chính qui đại học và cao đẳng từ khoá 2013 trở về trước.

B. Cách thức ĐKMH qua mạng:

      Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống http://online.hcmute.edu.vn , mỗi sinh viên có thời khóa biểu dự kiến là các môn học đúng theo kế hoạch đào tạo (Sinh viên tham khảo mục hướng dẫn).

 1. Đối với môn học lý thuyết:
 • Nếu SV chọn các môn học theo đúng TKB dự kiến thì nhấn nút lưu đăng ký (Chú ý: Đối với các nhóm lớp có nhiều môn tự chọn trong học kỳ, phòng Đào tạo đã đăng ký cứng tất cả các môn tự chọn cho sinh viên. Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo trong học kỳ để tự huỷ các môn tự chọn mà mình không chọn để học).
 • Nếu SV không muốn học theo TKB dự kiến thì được phép
  • Chuyển nhóm;
  • Thêm môn học mới;
  • Xóa bỏ môn học.
 1. Đối với môn học thực tập, thực tập sư phạm, thí nghiệm:
 • Sinh viên không được phép chuyển nhóm và không được hủy môn học.
 • Sinh viên khóa 2010 (4.5 năm ) đăng ký thực tập sư phạm theo kế hoạch phối hợp giữa khoa chuyên ngành và Viện Sư phạm Kỹ thuật (không được bố trí trong TKB dự kiến).
 1. Đối với môn giáo dục thể chất 3 là môn tự chọn SV đăng ký tự do theo sở thích.
 2. Các môn học không thực hiện ĐKMH (Đăng ký tại khoa quản môn học theo thông báo của khoa quản môn học): Luận văn tốt nghiệp, các môn học tốt nghiệp, đồ án môn học.
 3. SV các khóa học ở học kỳ kéo dài sẽ không có TKB dự kiến, các sinh viên phải đăng ký học trả nợ, SV xem lịch học vụ để đăng ký.
 4. Số tín chỉ được phép đăng ký: từ 15 tín chỉ đến 35 tín chỉ.
 5. Đối với SV tạm dừng xin học lại, SV nợ học phí sau khi đóng học phí liên hệ phòng CTHS-SV để phục hồi tên để đăng ký môn học qua mạng. Các trường hợp phục hồi tên trễ phòng CTHS-SV sẽ đề xuất với phòng Đào tạo không cho ĐKMH trong học kỳ đó.
 6. Đăng ký bảo lưu môn học

Nộp đơn và nhận kết quả tại Phòng Đào tạo từ ngày 01/09/2014 đến ngày 13/09/2014. Không giải quyết bảo lưu nếu SV nộp đơn trễ hơn thời gian qui định.

C. Địa điểm ĐKMH qua mạng :

 • Các phòng máy của trung tâm thông tin tại tầng 01 Tòa nhà trung tâm.
 • SV có thể đăng ký tại tất cả các máy tính có nối mạng Internet trong hoặc ngoài trường.

Chú ý:

 • Các nhóm lớp môn học có ký hiệu VD ghép ở cuối (ví dụ:METE330126_01VD) là các nhóm lớp chỉ dành riêng cho các sinh viên hệ cao đẳng thuộc trung tâm Việt Đức, vì tính chất giảng dạy khác nhau nên các sinh viên thuộc hệ đại học không được đăng ký vào các nhóm lớp này (phòng Đào tạo sẽ không công nhận điểm đối với các sinh viên đại học đăng ký học các nhóm lớp này kể từ học kỳ 1 năm học 2014-2015).
 • Các phòng học có mã: SP303, SP403, SP404, SP507 là các phòng học thuộc Viện Sư phạm Kỹ thuật dành để bố trí cho các môn học thuộc Viện Sư phạm Kỹ thuật quản lý. Sinh viên có thời Khoá biểu học ở các phòng học trên sẽ học tại Viện Sư phạm Kỹ thuật tại địa chỉ:484 Lê Văn Việt, Quận 9, TP.HCM.

Lưu ý: Sinh viên phải In và lưu TKB đã đăng ký thành công để đi học và làm minh chứng cho phòng đào tạo khi cần thiết.

                                                                                                 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Số 1 Võ Văn Ngân , Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 37221223