?
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
Số 1 Võ Văn Ngân , Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 37221223